dimarts, 3 de maig de 2011

Matricula en futur, matricula en valencià

Del 5 al 16 de Maig està obert el termini de presentació de peticions per a la confirmació de plaça per als nous alumnes, cal passar-se all llarg d'estos dies per la secretaria de l'escola.

Des de l'any 2007, Escola Valenciana realitza campanyes informatives a través de publicitat en premsa, falques de ràdio, espots promocionals, triptics (en 8 idiomes) i cartells per a informar els pares i mares que han de matricular els fills a l'escola sobre els avantatges de l'ensenyament en valencià.

CAMPANYA EN VALENCIÀ

CAMPANYA EN CASTELLÀ

CAMPANYA EN ANGLÉS

CAMPANYA EN ROMANÉS

CAMPANYA EN ALEMANY

CAMPANYA EN BÚLGAR

CAMPANYA EN ÀRAB

CAMPANYA EN XINÉS

Aquestes campanyes tenen com a objectiu cobrir la llacuna informativa que existeix respecte als programes d'ensenyament en valencià (PEV i PIL), que són els únics que garanteixen la competència lingüística de l'alumnat en les dues llengües oficials al País Valencià i que per això mateix faciliten l'aprenentatge d'altres llengües com l'anglés. És per això que Escola Valenciana considera que el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) són els que cal promoure per tal de construir una vertadera educació valenciana plurilingüe i de qualitat.