dilluns, 10 de gener de 2011
De nou estem preparant la nostra participació als premis Sambori, des del seu començament, ara fa ja 13 anys, que no hem perdut comba.
La Fundació Sambori va nàixer amb els següents objectius:- Incentivar la creativitat artística i imaginativa dels valencians i valencianes, millorant any rere any, el concurs literari Premi Sambori. - Arribar a tots els centres de tots els ajuntaments valencians. - Obrir altres camins per a la normalització lingüística i de l’ús social i cultural del valencià ajudant a promoure’l i difondre’l. - Defensar els drets lingüístics i la unitat de la llengua per tal d’incrementar el seu coneixement i la seua utilització. - Fomentar la promoció, l’agermanament i la col·laboració amb les llengües i cultures del món.
Ací podeu consultar les bases per a poder participar.


Ànim i endavant!!!!!

Bases del Premi Sambori 2011


1. El concurs serà de creació literària, i el treball
podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també
seran avaluades.

2. Les obres seran en valencià, originals,
individuals i de tema lliure.
3. L’extensió màxima serà de:
Primer cicle de Primària ............... 2 pàgines
Educació Infantil Individual .......... 1 pàgina

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial
en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil,
els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes,
tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies,
d’adult o d’ordinador, per fer-los més llegibles.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del
full de participació, degudament complimentat,
adjunt a aquestes bases. I no s’escriurà ni el
nom del participant ni el del centre en el
treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de
publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 11 de
febrer de 2011.

8. Els treballs que no acomplisquen íntegrament
aquests requisits seran desqualificats.
1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola!
Sóc Kheira m'ha agradat molt el dibuix de Kevin i jo ja he fet el conte per al Sambori.
Ara vull jugar en el blog de la meua escola...